בהתאם להוראות החוק והסכם האג מידע הנוגע לעיצובים בינלאומיים רשומים המייעדים את ישראל
בידי המשרד הבינלאומי
מידע הנוגע לפעולות במדגמים שפורסמו עד יום ה' 09/08/2018,
יומן העיצובים (מדגמים)
סינון מדגמים ועיצובים לפי:
יש לבחור את סוגי האירועים כדי לסנן את תוצאות החיפוש

הכל

בקשות שהוגשו

רישומים

חידושים

פקיעות תוקף

תום תוקף

ביטולים ומחיקות

שינויים בפנקס

הליכים משפטיים

חיפוש נוסף

חיפוש נוסף
סיווג
(50 רשומות ראשונות)

תוצאות חיפוש

הנתונים המוצגים נכונים ליום פרסום האירוע

בחירת תצוגה: